Kustannukset

PALKKIO

Palkkio tavanomaisesta asianajotyöstä veloitetaan toimeksiannon hoitamiseen käytettyjen
tehokkaiden työtuntien perusteella tuntiveloituksen ollessa 272,80 /h (220 €/h + arvonlisävero 24 %).

Palkkio määräytyy toimeksiannon vaatiman työn määrän ja laadun mukaan.
Vaativissa ja matkustusta edellyttävissä toimeksiannoissa palkkio sovitaan erikseen.

Palkkioperusteiden määräytymisessä noudatetaan Suomen Asianajajaliiton
Hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita ja erillistä asianajajien palkkio-ohjetta.

KULUT

Palkkion lisäksi asiakkaalta veloitetaan tehtävän hoidosta aiheutuneet suoranaiset kulut, esimerkiksi:

  • Oikeudenkäynti- ja muut viranomaismaksut
  • Matkakulut
  • Tavanomaisesta poikkeavat kopio- ja postikulut

OIKEUSTURVAVAKUUTUS JA OIKEUSAPU

Selvitämme aina asiakkaan mahdollisuuden saada korvausta oikeudenkäyntikuluista
oikeusturvavakuutuksen perusteella tai oikeusavusta annetun lain nojalla valtion varoista.

Avustamme oikeusturvailmoituksen laatimisessa ja oikeusavun hakemisessa.