Asianajotoimisto Ahtola Oy - Palvelut

Palvelumme

Hoidamme toimeksiantoja yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille eri oikeudenaloilta, esimerkiksi:

  • Oikeudenkäynnit
  • Yritysoikeudellinen konsultointi
  • Yhtiöoikeudelliset asiat
  • Sopimusten tarkistaminen ja laadinta
  • Vahingonkorvausasiat
  • Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat (tes­ta­ment­ti, avioehto, ositus ja perinnönjako)

Palkkioperusteet

Perustuntiveloituksemme on 248 €/h
(200 €/h + ALV 24 %).

Palkkio määräytyy toimeksiannon vaatiman työn mää­rän ja laadun mukaan.

Palkkioperusteiden määräytymisessä noudatetaan Suo­men Asianajajaliiton Hyvää asianajajatapaa koskevia ohjeita ja erillistä asianajajien palkkio-ohjetta.

Kulut ja arvonlisävero

Palkkion lisäksi asiakkaalta veloitetaan tehtävän hoidosta aiheutuneet suoranaiset kulut, esimerkiksi:

  • Oikeudenkäynti- ja muut viranomaismaksut
  • Todistajanpalkkiot
  • Matkakulut
  • Tavanomaisesta poikkeavat kopio- ja pos­ti­kulut

Palkkioon lisätään arvonlisävero, joka on 24 % verot­tomasta hinnasta.

Oikeusturvavakuutus ja Oikeusapu

Selvitämme aina asiakkaan mahdollisuuden saada korvausta oikeudenkäyntikuluista oikeus­turva­vakuu­tuksen perusteella tai oikeusavusta annetun lain nojalla.

Avustamme oikeusturvailmoituksen laatimisessa ja oikeusavun hakemisessa.